ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง รูปทรง ชั้น ป.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ วรรัตน์กิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,20:33  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยคณิตศาสตร์ป.4
ชื่ออาจารย์ : นางศิรินทร์รัตน์ เพ็งสวย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,11:01  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินันท์ วรรัตน์กิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,10:58  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางขนิษฐา อินพรหม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,10:56  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.อนุชา เงินแพทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,17:36  อ่าน 770 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาในชั้นเรียนเพื่อรองรับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ชื่ออาจารย์ : นายธาดา ธิกุลวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,17:33  อ่าน 1453 ครั้ง
รายละเอียด..