ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ความพึงพอใจต่อห้องส้วมของโรงเรียน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,20:01   อ่าน 745 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปลูกผัก
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,19:59   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : น้ำยาเช็ดกระจกสมุนไพร
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,19:55   อ่าน 844 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แหล่งท่องเที่ยวในสุพรรณบุรี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,19:54   อ่าน 657 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปริศนาคำทายในท้องถิ่น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,19:47   อ่าน 865 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคำมักเขียนผิด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,18:20   อ่าน 1515 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานเสื้อยืดเก่า
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2556,16:16   อ่าน 578 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงานภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุพิชญาย์ ไล้สุวรรณชาติ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2556,16:03   อ่าน 1271 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แนะนำอาเซี่ยน
ชื่อนักเรียน : ธีรภัทร หมีทอง, รัฐธรรมนูญ ภารัตนวงศ์
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2554,13:02   อ่าน 2598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกม
ชื่อนักเรียน : ภานุพงษ์ ชั้น ป. 6
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2554,12:56   อ่าน 2543 ครั้ง