ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพข่าวจากสหด่านช้าง
เตรียมครูสู่อาเซี่ยน
การอบรมครูภายในสหวิทยาเขตด่านช้าง
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ครูมีความรู้มากขึ้น
จัดระหว่างวันที่ 6- 8 มิถุนายน 2555
ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
วิทยากรโดย อ.วิวัฒน์ พลายละหาร
และครูชาวต่างชาติ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,14:58   อ่าน 2028 ครั้ง