ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รักนี้คุ้มภัย
รักนี้คุ้มภัย
แบบทดสอบเรื่อง รักนี้คุ้มภัย
1. การปฏิบัติตนตามข้อใดช่วยป้องกันการติดยาเสพติด
ไม่คบเพื่อนที่สงสัยว่าติดยา
ทำตามเพื่อนทุกอย่าง
เชื่อในสิ่งที่เพื่อนบอก
ทดลองในสิ่งที่เพื่อนชวน

2. คำว่า "รักนี้คุ้มภัย" หมายถึงความรักในข้อใด
ความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง
ความรักในครอบครัว
ความรักระหว่างเพื่อน
ความรักในหมู่สัตว์

3. ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ผิด
แปล้ หมายถึง เต็มที่
สร่าง หมายถึง ทุเลา คลาย
เคลิ้ม หมายถึง สบายใจ
มั่วสุม หมายถึง ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี

4. ภาษาไทยกลาง หรือภาษาไทยสำเนียงคนกรุงเทพฯ เรียกว่าอะไร
ภาษาถิ่น
ภาษาพูด
ภาษาสนทนา
ภาษามาตรฐาน

5. คำว่า "หรอยจังฮู้" เป็นภาษาถิ่นใด
ภาษาถิ่นเหนือ
ภาษาถิ่นอีสาน
ภาษาถิ่นกลาง
ภาษาถิ่นใต้

6. คำในข้อใดไม่ใช่ภาษาถิ่นอีสาน
เว้า
แซบ
ยานัด
บักหุ่ง

7. คำว่า "อู้" ในภาษาถิ่นเหนือตรงกับคำใดในภาษาถิ่นใต้
แหลง
แล
เว้า
เบิ่ง

8. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีน
เต็นท์
เต้าหู้
แสตมป์
แบดมินตัน

9. คำที่มาจากภาษาอังกฤษในข้อใดเขียนถูกต้อง
ลิปสติก
คุ๊กกี้
ช็อคโกแล็ต
อินเทอร์เน็ท

10. ข้อใดที่มีคำที่มาจากภาษาอังกฤษ
คุณแม่ทำไข่ตุ๋นใส่หมูสับ
คุณยายชอบดูทั้งงิ้วและลิเก
พ่อนำบิลค่าโทรศัพท์ไปชำระ
เสี่ยคนนี้บริจาคเงินให้เด็กกำพร้า

11. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษทั้งสองคำ
โจ๊ก ซุป
โต๊ะ โซฟา
แอปเปิล คะน้า
สูท เนกไท

12. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทั้งสองคำ
บะหมี่ บาร์บีคิว
ซอส ซีอิ๊ว
กวยจั๊บ พิซซ่า
โอเลี้ยง เก๊กฮวย

13. ถ้าเปิดพจนานุกรม จะพบคำในข้อใดเรียงลำดับอยู่เป็นคำแรก
บุคลากร
ทรยศ
เดือดดาล
เนรมิต

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำในพจนานุกรม
เรียงลำดับคำที่มีวรรณยุกต์ไว้ก่อนคำที่มีไม้ไต่คู้
เรียงลำดับคำที่ใช้ ฤ ฤๅ ไว้หลังคำที่ขึ้นต้นด้วย ร
เรียงลำดับคำที่ไม่มีรูปสระไว้ก่อนคำที่มีรูปสระ
เรียงลำดับคำตามรูปสระ

15. ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง
เริงใจ ไร่นา แรกเกิด
สะบั้น สังขาร สลอน
ผนวก ผัดผ่อน ผาดโผน
เอียงอาย เอือมระอา เอกชน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: