ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อย่างนี้ดีควรทำ
อย่างนี้ดีควรทำ

 

บทที่ 13 เรื่อง อย่างนี้ดีควรทำ

1. "ทิด" เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้ใด
ผู้ที่สึกจากพระ
ผู้ที่สนใจธรรมะ
ผู้ชายที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ผู้ชายที่เป็นลูกศิษย์พระ

2. ใครเป็นผู้เผยแผ่คำสอนของศาสนาอิสลาม
นักบวช
อิหม่าม
พระสงฆ์
บาทหลวง

3. สถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาคริสต์เรียกว่าอะไร
วัด
มัสยิด
โบสถ์
ศาลาการเปรียญ

4. "คนที่ทำดีย่อมมีความสุข สดชื่น แจ่มใส อิ่มเอิบใจ" ข้อความนี้น่าจะตรงกับสำนวนในข้อใด
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
หน้าชื่นอกตรม
ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน
สวรรค์ในอก นรกในใจ

5. ข้อใดใช้เป็นภาษาเขียน
เขาพูดน่าขำเหลือเกิน
พี่ซักผ้ากองโตตั้งแต่เช้ามืด
หนังตะลุงเป็นมหรสพชนิดหนึ่ง
พอแยกจากเพื่อนฉันก็เหงาหงอย

6. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการพูดรายงาน
สรุปสาระความรู้เมื่อรายงานจบ
พูดด้วยท่าทีเคร่งครัดเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ
ใช้สื่อประกอบที่เหมาะสมกับเรื่องที่รายงาน
มีเวลาให้ผู้ฟังได้ซักถามในช่วงสุดท้ายของการรายงาน

7. ข้อใดเรียงลำดับส่วนประกอบของรายงานได้ถุกต้อง
หน้าปก สารบัญ คำนำ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม
หน้าปก บรรณานุกรม คำนำ เนื้อเรื่อง สารบัญ เนื้อเรื่อง
หน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อเรื่อง บรรณานุกรม
หน้าปก สารบัญ คำนำ บรรณานุกรม เนื้อเรื่อง

8. ข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในการเขียนรายงาน
คัดลอกข้อความจากหนังสืออื่นโดยไม่อ้างอิงที่มา
กำหนดหัวข้อเรื่องของรายงานโดยเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์
นำรายงานที่เขียนเสร็จมาตรวจทานอีกครั้งก่อนส่ง
ใส่ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไว้ในรายงาน

9. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนรายงานได้ถูกต้อง
วางแผนการเขียน กำหนดหัวข้อเรื่อง รวบรวมข้อมูล เขียนรายงาน
กำหนดหัวข้อเรื่อง วางแผนการเขียน รวบรวมข้อมูล เขียนรายงาน
รวบรวมข้อมูล กำหนดหัวข้อเรื่อง วางแผนการเขียน เขียนรายงาย
กำหนดหัวข้อเรื่อง รวบรวมข้อมูล วางแผนการเขียน เขียนรายงาน

10. ส่วนประกอบใดของรายงานที่เป็นการระบุหัวข้อสำคัญตามลำดับหน้า
คำนำ
สารบัญ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง