ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การพูด
การพูด

แบบทดสอบเรื่องการพูดสนทนา

ให้นักเรียนเลือกข้อถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ต้องพูดแนะนำตัว
เพื่อเป็นการแสดงมารยาท
เพื่อสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
เพื่อให้บุคคลอื่นรู้จักเรามากขึ้น
เพื่อให้บุคคลอื่นรู้ว่าเรามีความสามารถ

2. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการสนทนา
พลอยโต้แย้งคู่สนทนาโดยใช้เหตุผล
พิมพ์นำเรื่องส่วนตัวผู้อื่นมาเป็นเรื่องสนทนา
พั้นท์หยุดการสนทนาทันทีเมื่อความคิดไม่ตรงกับเพื่อน
เพลาแสดงอาการเบื่อเมื่อเพื่อนชวนคุยในเรื่องที่ไม่ชอบ

3. คำพูดในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการสนทนา
ครููหนูขอไปห้องน้ำหน่อยนะคะ
ครูครับอย่าบัง ถอยหน่อยนะครับ
ครูครับ รับประทานส้มสิครับหวานดี
ครูคะ คุณแม่ฝากมาขอบใจครูค่ะที่สอนพิเศษให้

4. เมื่อต้องโน้มน้าวผู้อื่นไม่ควรพูดในลักษณะใด
แสดงเหตุผลประกอบ
ใช้คำพูดเชิงบังคับ
เสนอทางเลือกให้อีกฝ่าย
พูดด้วยท่าทีผ่อนคลาย

5. บุคคลในข้อใดพูดโต้แย้งได้อย่างเหมาะสม
กิ่งยกเหตุผลมาสนับสนุนการโต้แย้ง
โก้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการโต้แย้ง
เก๋แสดงอาการไม่พอใจในขณะพูดโต้แย้ง
ก้อยพูดเสียงแข็งเพื่อให้อีกฝ่ายรับฟังการโต้แย้ง

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
การพูดโต้แย้งไม่จำเป็นต้องยกเหตุผลมาประกอบเพราะเสียเวลา
เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เหมาะสมจะนำมาเป็นหัวข้อสนทนา
การพูดสนทนากับเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมารยาทในการพูด
การพูดแนะนำตัวควรเริ่มต้นด้วยการกล่าวสวัสดี

7. การพูดหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นการพูดประเภทใด
การพูดโต้แย้ง
การพูดโน้มน้าวใจ
การพูดสนทนา
การพูดแนะนำตัว

8. โฆษณาในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
ลายมือจะสวย ถ้าเขียนด้วยดินสอตรากบ
ข่าวด่วน ทันใจ อ่านไทยแลนด์นิวส์
ครีมลดน้ำหนักตรานิกกี้ ใช้แล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์
มีกินมีใช้ ไม่ต้องเสียภาษี ถ้าเลือกพรรคเรา

9. ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการพิจารณาโฆษณาสินค้า
ให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
คุณสมบัติของสินค้านั้นเป็นอย่างไร
ใช้ถ้อยคำได้น่าประทับใจเพียงใด
มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด

10. ข้อใดเป็นการโฆษณาเกินจริง
ยาสีฟันตราช้างแปรงแล้วฟันสะอาด
วิภาคลีนิกเชียวชาญเรื่องปัญหาสิวฝ้า
ยานวดตราลิง บรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย
ไม่ต้องใช้สมองคิด ทำเลขไม่ผิด ใช้เครื่องคิดเลขอัจฉรยะ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง