ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คนดีศรีโรงเรียน
คนดีศรีโรงเรียน

 

ให้นักเรียนเลือกข้อถูกเพียงข้อเดียว

1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน
คิดเลขง่ายๆไม่ได้
อ่านหนังสือไม่ออก
ไม่ค่อยฟังเวลามีใครพูด
จำสระและพยัญชนะสับสนกัน

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น
วู่วาม
รอคอยไม่เป็น
บังคับตัวเองไม่ได้
จดจำสิ่งต่างๆไม่ค่อยได้

3. ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เกิดจากความบกพร่องของส่วนใดในร่างกาย
ระบบประสาทส่วนกลาง
สมองซีกขวา
สมองซีกซ้าย
ระบบประสาทส่วนหน้า

4. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นไม่ถูกต้อง
เป็นความผิดปกติของสมอง
เป็นปัญหาทางจิต
จะปรากฏอาการตั้งแต่ก่อนอายุ 3 ปี
มีผลกระทบทั้งต่อพฤติกรรมและอารมณ์

5. นักเรียนควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนที่เป็นโรคสมาธิสั้น
คอยดูแลและให้กำลังใจ
ไม่เข้าใกล้และไม่เล่นด้วย
พูดต่อว่าเพื่อนให้ตั้งใจเรียน
เล่นกับเพื่อนทุกครั้งที่เพื่อนมาเแหย่

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามเนื้อเรื่องคนดีศรีโรงเรียน
ว่านยอมดูแลเพื่อนเพราะเพราะหวังว่าจะได้รางวัลคนดีศรีโรงเรียน
ครูให้ว่านช่วยดูแลเต้กับจ้อนเพราะเห็นว่านเป็นคนมีน้ำใจ
ว่านรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องดูแลเพื่อน
เต้กับจอนรำคาญที่ว่านมาคอยดูแลใกล้ๆ

7. ข้อใดไม่ใช่ผลของการล้อเลียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เด็กจะมีปัญหาในการเข้าสังคม
เด็กจะขาดความมั่นใจในตนเอง
เด็กจะรู้สึกตลกขบขัน
เด็กจะไม่มีกำลังใจในการพัฒนาตนเอง

8. ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ผิด
หูผึ่ง หมายถึง หูกาง
กระทาชาย หมายถึง คนผู้ชาย
กิตติศัพท์ หมายถึง เสียงเล่าลือ
เซลล์ หมายถึง หน่วยของชีวิตที่เล็กที่สุด

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง