ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำเปรียบเทียบ
คำเปรียบเทียบ2

 

 
ให้นักเรียนเติมคำเปรียบเทียบที่ให้มาให้ถูกต้อง
1. ขาวเหมือน.............

2. ดำเหมือน...............

3. เบาเหมือน............

4. แข็งเหมือน.............

5. เงียบเหมือน.............

6. ง่ายเหมือน................

7. เหนียวเหมือน..............

8. เขียวเหมือน.................

9. ยากเหมือน...............

10. ไวเหมือน..............

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง