ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสุภาพ
คำสุภาพ
แบบทดสอบคำสุภาพ
 
ให้นักเรียนเติมคำสุภาพจากคำที่กำหนดให้ 
1. ควาย

2. ดอกสลิด

3. ผักบุ้ง

4. ถั่วงอก

5. หมู

6. หมา

7. ลั่นทม

8. ขี้

9. ตำแย

10. ผักตบ

11. วัว

12. ปลาสลิด

13. ปลาช่อน

14. ปลาไหล

15. แตงโม

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: