ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ราชาศัพท์1
ราชาศัพท์1
1. นอน
บรรทม
เสวย
สรงน้ำ
โปรด

2. รับประทาน
พระราชดำเนิน
ประสูติ
เสวย
เสด็จ

3. นั่ง
เสวย
บรรทม
ตรัส
ประทับ

4. ไป
ประชวร
เสด็จ
ทอดพระเนตร
พระบาท

5. พูด
ตรัส
พระสรวล
สุธารส
ประสูติ

6. ป่วย
บรรทม
ประทับ
ประชวร
พระราชดำริ

7. ดู
ทอดพระเนตร
เสวย
ประชวร
สรงน้ำ

8. หัวเราะ
ตรัส
ทรงพระสรวล
บรรทม
โอสถ

9. เดิน
พระราชดำเนิน
พระบาท
พระราชดำริ
ประชวร

10. คิด
พระสุธารส
ทอดพระเนตร
ธำมรงค์
พระราชดำริ

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง