ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สุภาษิต
สุภาษิต
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิต  ให้ต่อสำนวนสุภาษิตให้ถูกต้อง 
1. ไก่งามเพราะขน

2. กินบนเรือน

3. ชักน้ำเข้าลึก

4. น้ำท่วมทุ่ง

5. บัวไม่ช้ำ

6. เห็นกงจักร

7. เอากุ้งฝอย

8. ตำน้ำพริก

9. เห็นช้างขี้

10. รักดีหามจั่ว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: