ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 10
หน่วยที่ 10
แบบทดสอบเรื่อง "หนูเอยจะบอกให้" 
1. นิทานเรื่อง "หนูเอยจะบอกให้" กล่าวถึงจิตใจของคนเราว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
๑ ส่วน
๒ ส่วน
๓ ส่วน
๔ ส่วน

2. จิตสว่าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คิดดี
ทำดี
มีเหตุผล
ถูกทุกข้อ

3. จิตมืดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ดื้อดึง
เอาแต่ใจตนเอง
ไม่มีเหตุผล
ถูกทุกข้อ

4. นุชและเพื่อนๆ พากันไปเที่ยวที่ไหน
สวนสาธารณะ
ห้างสรรพสินค้า
ร้านเกม
ข้อ ข และข้อ ค ถูก

5. นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นต้นเหตุของเรื่อง
กระเป๋าสะพาย
จิตมืดจิตสว่าง
ผู้ชายคนหนึ่ง
สรุปแน่นอนไม่ได้

6. นักเรียนคิดว่าใครที่ช่วยนุชให้มีสติ คิดได้
จิตมืด
จิตสว่าง
กิ่ง
แตน

7. ใครเป็นคนช่วยจับผู้ร้าย
กิ่ง
จิตสว่าง
รปภ.
แตน

8. ข้อใดกล่าวถึงเจ้าสีทองไม่ถูกต้อง
ตาซ้ายเป็นสีฟ้า
ตาขวาเป็นสีเขียว
หางสีทอง
ตาทั้งสองเป็นสีทอง

9. ตาสีใดกล่าวถึงความดี
สีฟ้า
สีเขียว
สีทอง
ถูกทุกข้อ

10. ความสามารถในการหยั่งรู้เป็นพิเศษ เรียกว่าอะไร
ฌาณ
ญาณ
ฌาน
ญาน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: