ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 9
หน่วยที่ 9
แบบทดสอบเรื่อง "สนุกสนานกับการเล่น" 
1. บทเรียนเรื่อง "สนุกสนานกับการเล่น" ไม่ได้กล่าวถึงของเล่นชนิดใด
ลูกข่าง
ลูกหึ่ง
จานบิน
วิ่งกะลา

2. ชนิดการเล่นที่ผู้หญิงชอบเล่น ยกเว้นข้อใด
อีตัก
หมากเก็บ
หม้อข้าวหม้อแกง
วิ่งกะลา

3. การเล่นอีตัก ต้องใช้วัสดุใด
เมล็ดมะม่วง
เมล็ดน้อยหน่า
ลูกโป่ง
ก้อนดินเหนียวเล็กๆ

4. การเป่ากบ ต้องใช้วัสดุใด
เมล็ดมะขาม
เมล็ดน้อยหน่า
ลูกโป่ง
ยาง

5. นักเรียนคิดว่า เด็กๆสมัยก่อนทำไมจึงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย
เล่นของเล่นพื้นบ้าน
เล่นของเล่นที่ออกกำลังกาย
เล่นของเล่นที่ใช้พลังงานมาก
ถูกทุกข้อ

6. ในสมัยก่อน การเล่นงูกินหาง นิยมเล่นกันที่ไหน
โรงเรียน
งานรื่นเริง
งานวัด
ถูกทุกข้อ

7. การเรียกขาน ในการเล่นงูกินหาง ข้อใดไม่ถูกต้อง
แม่งู
พ่องู
ลูกงู
เมียงู

8. ในการเล่นงูกินหาง ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถามก่อน
แม่งู
พ่องู
ลูกงู
สรุปแน่นอนไม่ได้

9. การเล่นของเด็กที่ใช้เม็ดกรวดหรือเม็ดผลไม้ขนาดเล็กในการโยนแล้วเก็บ เรียกว่าอะไร
อีตัก
หมากเก็บ
หม้อข้าวหม้อแกง
วิ่งกะลา

10. นักเรียนคิดว่า จากเรื่อง"สนุกสนานฯ" น่าจะตรงกับสำนวนหรือพฤติกรรมในข้อใด
หุนหันพลันแล่น
สามัคคี
ถ้อยทีถ้อยอาศัย
ขี้โมโห

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: