ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรม
กิจกรรม
ภาพกิจกรรมการอบรม" การเตรียมการเข้าสู่ประขาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลก"
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง
 
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB