ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงประจำสถาบันโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง                             เนื้อร้อง

มาร์ชโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง  (จังหวะมาร์ช)                           ทำนอง

                                                                                                                                                

ผู้ประพันธ์  :  นายนพรัตน์  พิมจุฬา , นายมนัส  อินสมตัว , นายสิทถาพร   ป้อมทอง

ดนตรี         :  ซูโม่กิ๊ก  ( ช่อง 9 )

มิกซ์เสียง   :  นายศุภมิตร  เหมือนจันทร์

ขับร้อง       :  นายมนัส  อินสมตัว , นายธาดา  ธิกุลวงษ์ ,น.ส.อรอนงค์  ศิลปะชัย ,

                      น.ส.สมหญิง น้ำแก้ว ,  น.ส.พุทธชาติ  กาฬภักดี , น.ส.นิภาพร   แก่นวงษ์

*************************************

โรงเรียนของเรางามเด่นเป็นสง่า     ลือนามว่าสถาบันอันก้าวไกล

โรงเรียนแรกแห่งชีวิตสถิตไว้                           ใฝ่ศึกษากล้าแสดงแรงศรัทธา

                โรงเรียนนี้แรกเริ่มแต่เดิมชื่อ            นามระบือว่าด่านช้างสร้างวิชา

โรงเรียนใหม่ได้ชื่อกาลต่อมา                           สถานศึกษาอนุบาลด่านช้าง

                นับเป็นแหล่งวิทยาวิชามี                   รัศมีรุ่งโรจน์ปรากฏฉาย

เยาวชนได้ศึกษากันมากมาย                             เพื่อความหมายอนาคตสดสวยงาม

                * นับเป็นแหล่งวิทยาวิชามี                               รัศมีรุ่งโรจน์ปรากฏฉาย

**เยาวชนได้ศึกษากันมากมาย                         เพื่อความหมายอนาคตสดสวยงาม

 

                                                      ( * ซ้ำ  )

 

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB