ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ก.ค. 61 กีฬาสี (กีฬาภายใน 61)
กิจกรรมกีฬาสี (กีฬาภายใน ประจำปี 2561) ประกอบด้วยทั้งหมด 6 สี 
26 มิ.ย. 61 งานวันสุนทรภู่
กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ จัดโดยทีมงานกลุ่มภาษาไทย 
23 มิ.ย. 61 ประกวดโครงงานSTEMระดับภาค
โรงเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานSTEMระดับภาคกลาง "เสามหัศจรรย์" นำทีมโดยครูศิรินันท์ และครูกัญญา นักเรียนที่น่ารักและเก่ง มากความสามารถ ชนะใจกรรมการ จนคว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ2 และได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู เลือกตั้งสภานักเรียน
ช่วงเช้าจัดกิจกรรมไหว้ครู ต่อด้วยกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
18 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาา 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาา 2561 ในทุกระดับชั้น
06 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ ป.1 MEP
ปฐมนิเทศ ป.1 MEP พร้อมด้วยกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ อันอบอุ่น และสนุกสนาน จากคณะครูMEP 
ปฐมนิเทศ ป.1 MEP
03 พ.ค. 61 ถึง 05 พ.ค. 61 MEP Summer Camp 2018
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่เปิดเทอม ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนห้องMEP ป.1-6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
23 ก.ค. 58 ถึง 25 ก.ค. 58 กีฬาสหวิทยาเขตด่านช้าง
03 ก.ค. 58 กีฬาภายใน ที่นี่..อนุบาลด่านช้าง
20 มิ.ย. 58 สอบคัดเลือกครูปฐมวัย
08 มิ.ย. 58 ถึง 12 มิ.ย. 58 รับสมัครครูปฐมวัย
รับสมัคร ครูปฐมวัย
15 พ.ค. 58 แจกเงินเรียนฟรี
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กำหนดแจกเงินเรียนฟรี
ทุกคน ทุกชั้นเรียน ในวันศุกร์ที่15 พ.ค.58
14 พ.ค. 58 โรงเรียนเปิดเรียน ปี2558
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง กำหนดเปิดเรียนปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค.2558  ในทุกชั้นเรียน
13 พ.ค. 58 อบรมปรับพื้นฐาน MEP ป.1 (ใหม้)
นักเรียนสามภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2558  เลื่อนการปรับพื้นฐาน จากวันที่ 12 พ.ค.58 เป็นวันที่ 13 พ.ค. 58  (เนื่องคณะครูติดการปีระชุมของผอ.เขต 3)
11 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 แจ้งชื่อ นร. ย้ายเข้า
นักเรียนที่ต้องการย้ายเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ให้มาแจ้งชื่อได้ที่ รร. ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค. 2558
และประเมินความรู้ในวันที่ 14 พ.ค. 58
16 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 สอบปลายปี 57
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายปี 57
27 ก.พ. 58 ถึง 03 มี.ค. 58

สมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)

26 ก.พ. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สอบ NT
20 ก.พ. 58
งานมอบรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ
13 ก.พ. 58 ถึง 17 ม.ค. 58
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
เรียนสามภาษา
05 ก.พ. 58

งานเปิดกีฬา "ด่านช้างจูเนียร์ลีกส์"  ของอบจ. สุพรรณบุรี

31 ม.ค. 58
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
03 พ.ย. 57 โรงเรียนเปิดเรียนเทอมที่ ๒/๒๕๕๗
02 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบวัดผลประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗
13 มี.ค. 57 ถึง 17 ม.ค. 57 รับสมัครเข้าเรียนป. 1 (ห้องเรียน MEP)
06 มี.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57 รับสมัครเข้าเรียน ป. 1
27 ก.พ. 57 ถึง 03 มี.ค. 57 รับสมัครเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา

 

24 ธ.ค. 56 ถึง 25 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
31 ต.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒
07 ต.ค. 56 ถึง 09 ต.ค. 56 สอบภาคเรียนที่ ๑
13 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 รับย้ายนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จะรับย้ายนักเรียนเข้าเรียน ในทุกระดับชั้นเรียน
ในวันที่ 13 - 15 พ.ค. 56  และประเมินความพร้อมในวันที่ 15 พ.ค. 56
เวลา 13.00 น -14.30 น.  ประกาศผล เวลา 15.30 น.
 
 
11 พ.ค. 56 ประชุมครูก่อนเปิดเรียน
 
ขอเรียนคณะครูทุกท่านประชุมพร้อมกันที่โรงเรียน
ในวันที่ 11 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น.
20 ก.พ. 56 ถึง 21 ก.พ. 56 ทดสอบการอ่าน-เขียน -คิด ป.3
15 ก.พ. 56 มอบรางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ
02 ก.พ. 56 สอบ O-Net ป.6
23 ม.ค. 56 ทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ (ทุกชั้น)
22 ม.ค. 56 ทดสอบจุดเน้น การอ่าน การเขียน การคิด ป.3
18 ม.ค. 56 ทดสอบ Hi-Q
03 ม.ค. 56 สอบ pre-O-Net ป. 6
สอบ NT ป.1-ป.5