ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ภานุวัตร์ สาพันธ์ (อาร์ต)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : ไม่ทราบ
อีเมล์ : art.ptt.dc@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Kaizen Tech Revolution CO,.LTD
ตำแหน่ง : พนง.ออฟฟิต/เอกสาร
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 8/1 ม.6 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 11 ม.ค. 2556,23:16 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.160.40


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล